Fennica.Net


Mediakortti

Muuttujat aakkosjärjestyksessä
Fennica.Net: Fakta.Fennica.Net:  Tausta
Tiedot löytyvät alueiden Fennica.Net-sivuilta kunnittain, maakunnittain ja koko maan osalta.

1 hengen talouksia
15-24 -vuotiaita
2 hengen talouksia
25-44 -vuotiaita
3 hengen talouksia
4 hengen talouksia
45-64 -vuotiaita
Ahtaasti asuvien talouksien osuus 1998
Ajokilometrien määrä yl. teillä 1996
Alempien toimihenk.tal.
Alkutuotannossa työskentelevät
Alle 15-vuotiaita
Alle 25-v työttymyysaste (1998 kk-keskiarvo)
Alle 25-vuotiaiden osuus työvoimasta
Alueella asuva työllinen työvoima 1998
Alueella työskentelevä työvoima 1998
Asuinrakennuksessa asukkaita keskim.
Asuinrakennuksessa keskimäärin asukkaita 1998
Asuinrakennuksia 1998
Asuinrakennusten kerrosala 1998 asukasta kohden
Asuinrakennusten osuus
Asuintilaa / henkilö 1998
Asukastiheys 1998
Asuntojen keskikoko 1998
Eläkeläistalouksia
Henkilöautoja 1997
Henkilöautoja asukasta kohden
Henkilöautoja tiekilometriä kohden
Huoltosuhde 1996
Julkisia palvelurakennuksia 1998
Julkisten palvelurakenn. osuus
Kaikki käyttökust. / asukas
Kassan riittävyys
Kaupan alalla työskentelevät
Keskitulot / henkilö 1996
Keskitulot / talous 1996
Keskusta
Kesämökkejä 1998
Kesämökkejä neliökilometria kohden 1998
Kokonaispinta-ala asukasta kohden 1998
Kokoomus
Korkeakoulututkinnon suorittaineita 20-vuotiaista 1998
Kotitalouksia 1998
Kotitalouksien keskikoko 1998
Kristillinen liitto
Kuljetusalalla työskentelevät
Käyttökustannukset netto 1997
Liike- ja toimistorakenn. osuus
Liike- ja toimistorakennuksia 1998
Liike-el. palv. työskentelevät
Maapinta-ala 1998
Maatiloja
Maatiloja 1000 asukasta kohden
Metsäala (maatilat)
Muiden rakennusten osuus
Muissa palv. työskentelevät
Muita rakennuksia 1998
Muita talouksia
Muut
Muut käyttökust. / asukas
Muut käyttökustannukset
Muuttovoitto 1998
Muuttovoitto 1998 suhteellinen
Naisten osuus työvoimasta 1998
Naisten osuus väestöstä 1999
Naisten työttömyysaste (1998 kk-keskiarvo)
Omistusasunnossa talouksista 1998
Opetus- ja kulttuuritoimen käyttökust. / asukas
Opetus- ja kulttuuritoimi
Opiskelijatalouksia
Parit joilla ei ole lapsia
Parit joilla on lapsia
Peltoala (maatilat)
Perheitä 1998
Perussuomalaiset
Pinta-ala 1998
Rakennusten kerrosala suhteessa maapinta-alaan
Rakennusten kerrosala yhteensä
Rakentamisalalla työskentelevät
Rautatieasemia 1995
Ruotsalainen kansanpuolue
Ruotsinkielisiä 1999
Ruotsinkielisten osuus väestöstä 1999
SDP
Sosiaali- ja terveystoimen käyttökust. / asukas
Sosiaali- ja terveystoimi
Taajamassa asuvan väestön osuus 1995
Teollisuudessa työskentelevät
Teollisuusrakennuksia 1998
Teollisuusrakennusten osuus
Tuntemattomassa elinkeinossa työskentelevät
Tutkinnon suorittaineita 20-vuotiaista 1998
Työntekijätalouksia
Työpaikat alkutuotannossa
Työpaikat jalostuksessa
Työpaikat palveluissa
Työpaikat tuntemattomalla toimialalla
Työttömyysaste (1998 kk-keskiarvo)
Ulkomaalaisia 1999
Ulkomaalaisten osuus väestöstä 1999
Vasemmistoliitto
Velka asukasta kohden 1997
Velkatalouksien osuus 1995
Veroprosentti 1999
Veroäyrit / asukas 1997
Vesiliikenteen matkustajamäärä satamissa 1996
Vesistön osuus pinta-alasta
Vesistön pinta-ala 1998
Vihreät
Vuokra-asunnossa talouksista 1998
Väestöennuste v. 2010 (1998)
Väestökasvu vuodesta 1970
Väestökasvu vuodesta 1970 suhteellinen
Väkiluku 1999
Väkiluku vuonna 1970
Yksinhuoltajaperheitä
Yleisiä teitä 1996
Yleisiä teitä asukasta kohden 1996
Yleisiä teitä neliökilometriä kohden 1996
Yleisten teiden käyttöaste 1996
Ylempien toimihenk.tal.
Yli 4 hengen talouksia
Yli 65-vuotiaita
Yrittäjätalouksia
Yritystoimipaikkoja 1999
Yritystoimipaikkoja asukasta kohden 1999  Katso myös

Fakta.Fennica.Net    
Fennica.Net - Suomi Internetissä     http://www.Fennica.Net     Tietosuoja     (C) 2018 Fennica.Net.     Managed with Ascentia WebManager.